Tweets to Erik Telford

Erik Telford's avatar
Twitter handle: 
@joetaxpayer
Name: 
Erik Telford
Location: 
Followers: 
73
Bio: 
Tweets to this user:
24AheadDotCom_'s avatar
From @24aheaddotcom_
RT @JoeTaxpayer: check out @AndrewBreitbart's new book: BigPictureBooksForNonCOMMIES.ly // #FIFY #teaparty #sgp #p2 #tlot #TopProg #tcot